Svrha politike privatnosti

Svrha ove politike privatnosti je upoznati kupce ili posetioce web stranice www.two-little-dots.com sa svrhama i osnovama obrade ličnih podataka od strane firme Urške Biberović (u daljem tekstu “prodavac”)

Kontakt podaci:

Ime vlasnika: Urška Biberović
Adresa: Peter Rosegger Str. 33, 8053 Graz, Österreich
Adresa e-pošte: info@two-little-dots.com
Broj telefona: +43 676 510 3956

U našoj kompaniji obraćamo posebnu pažnju na činjenicu da su podaci koje imamo o vama tačni, stoga vas molimo da nas obavestite o svim promenama vaših ličnih podataka na info@two-little-dots.com.

Opšte informacije o obradi podataka

Za obradu ličnih podataka zadužena je kompanija Urška Biberović, Peter Rosegger Straße 33, 8053 Graz, Österreich.

Otvaranjem i korišćenjem web stranice, između vašeg uređaja i servera razmjenjuju se razne informacije i podaci, uključujući osobne podatke prema Opštoj uredbi EU. U nastavku predstavljamo razmenu podataka i precizno definišemo upotrebu, interes i razloge. Softver za obradu podataka i marketinški alati koje koristimo u potpunosti su u skladu sa Opštom uredbom EU-a, tako da su vaši podaci sigurni.

Web stranica je dostupna putem HTTPS sigurnosnog protokola, koji pruža šifrovanu vezu i razmenu podataka, a naši serveri su ažurirani na najnovije verzije, što povećava nivo sigurnosti.

Lični podaci i njihova obrada

Lični podaci su podaci koji vas identifikuju kao prepoznatljivu osobu. Server prikuplja sljedeće lične podatke u skladu sa svrhom definisanom u nastavku o politici privatnosti:

• Osnovni podaci o korisniku koji se prikupljaju u slučaju naručivanja u internet trgovini (ime, prezime, adresa prebivališta, adresa e-pošte, broj telefona)

• Informacije o kupovini korisnika i izdatim računima

• Podaci iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane korisnika

Server ne prikuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim ako vi pristanete na njih ili ako za to postoji pravna osnova, a server ima legitimni interes za obradu.

Obrada podataka na temelju zakona ili ugovornog odnosa

Kupovina u internet trgovini

U slučaju sklapanja i sprovođenja ugovora sa prodavcem usluga (u slučaju kupovine u internet trgovini), za potrebe zaključenja ugovora morate navesti lične podatke. Obrada narudžbe u internet trgovini nije moguća bez davanja ličnih podataka. Stoga postoji legitimni interes prodavca da ispuni ugovor u skladu s člankom 6. GDPR-a.

Slanje promotivnih poruka

U skladu sa stavkom 2. članka 158. ZEKom-1, davaoc internet usluga vam može poslati e-poštu o promocijama prodaje ili vestima na vašu e-adresu koju ste naveli uz narudžbu ili se s njom možete prijaviti na web stranici čime dajete pristanak za primanje promotivnih poruka. Davaoc ni u kom slučaju ne prosleđuje vašu adresu e-pošte trećoj strani, a vi uvek imate mogućnost odjave od primanja promotivnih poruka klikom na link u samoj poruci. Davaoc usluge uvijek poštuje vašu odluku i automatski se odjavljuje i stupa na snagu odmah. Možete se odjaviti od primanja poruka putem e-pošte poslane na info@two-little-dots.com.

Obrada ličnih podataka na temelju legitimnog interesa

Prema GDPR-u, davaoc usluga može obrađivati podatke na temelju legitimnog interesa. Davaoc usluga uvek nastoji osigurati da prava i slobode pojedinca ili posetioca web stranice uvek prevladaju nad tim interesima. Ako ne želite obradu podataka ili želite obrisati ili prekinuti obradu, možete nas obavestiti e-poštom na info@two-little-dots.com.

Pristup istoriji narudžbi i ostalim podacima

Na vaš poziv ili e-poštu, zaposleni davaoca usluga mogu, ako im pružite svoje lične podatke ili račun ili broj narudžbe, pristupiti vašoj istoriji narudžbi i ličnih podataka. Na osnovu pristupa mogu vam ponuditi bolju uslugu i ponudu, kao i delotvorno rešenje za sve prigovore.

Prilagođena komunikacija

Prilagođenu komunikaciju (putem e-pošte, obaveštenja u pretraživaču ili društvenih mreža) koristimo za predstavljanje relevantne ponude, slanje popusta i drugog sadržaja koji bi vas mogao zanimati na temelju vaših prošlih interakcija sa našim web sajtom. Za obavljanje ove vrste komunikacije koristimo vaše demografske podatke (pol, dob i mesto), istoriju kupovine (kupljeni proizvodi, broj kupovina), odgovore i prikaze proizvoda (otvaranje poruka, klik na link) i adresiranje ponašanja i klik na web stranice koje može pokrenuti slanje prilagođenih poruka.

Kada koristimo prilagođenu komunikaciju, nikada ne izrađujemo korisničke profile, ne profiliramo vas ili obraćamo pažnju na vaše lične podatke, već obrađujemo samo na temelju većih grupa, što nas onemogućava da vas identifikujemo kao pojedinca.

Korišćenjem Facebook alata “Custom Audience”

Kompanija takođe koristi usluge Facebook Custom Audience kao deo prilagođene komunikacije spomenute u prethodnoj tački. Uslugu pružamo na temelju legitimnog interesa ili kao deo saglasnosti dobijene od vas. Facebook Prilagođena publika funkcioniše tako da na Facebook prenese vašu adresu e-pošte koju ste uneli u postupku kupovine ili dobrovoljnim ulaskom, a ovaj je u svojoj bazi podataka povezuje s vašim Facebook profilom, ako postoji. Tada vas Facebook dodaje na listu prilagođene publike ili t.i. Prilagođena publika i omogućuje nam prikazivanje prilagođenih oglasa na ovaj način.

Obrada ličnih podataka na temelju pristanka

Davaoc usluga može obrađivati i prikupljati vaše lične podatke uz vaš pristanak, u svrhu provere i osiguranja pristupa i korištenja vašeg mrežnog računa stvorenog registracijom na web stranici te slanja promotivnih poruka i drugog sadržaja putem e-pošte. , kada za to ne postoji druga pravna osnova, a vi ste za to dali svoj izričiti pristanak. Davaoc takođe može obrađivati i prikupljati vaše lične podatke u druge svrhe, ali samo ako ste detaljno obavešteni o tim svrhama i ako ste dali svoj izričit pristanak.

Ako ne želite obradu podataka ili želite obrisati ili prekinuti obradu, možete nas obavestiti e-poštom na info@two-little-dots.com.

Korišćenje obrasca za kontakt

Pomoću obrasca za kontakt na web sajtu, vaši podaci (tekstualni sadržaj, vaše ime i prezime, telefonski broj i vaša adresa e-pošte) biće poslani na našu e-adresu. Spomenute podatke čuvamo isključivo u svrhu dopisivanja i ne prosleđujemo ih trećim osobama, niti ih koristimo u marketinške svrhe.

Kolačići

Ova web stranica ne koristi kolačiće za svoj rad.

Zadržavanje ličnih podataka

Provajder usluga čuva vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bi se postigla svrha zbog koje su lični podaci prikupljeni i obrađeni. Ako poseban zakon propisuje snimanje podataka na određeno vreme, tada ih provajder obrađuje u skladu sa ovim zakonom.

Ako ste narudžbu poslali, dovršili i preuzeli, podaci o narudžbi čuvaju se na serveru dve godine od primanja narudžbe sa web sajta. Ako predate zahtev za brisanje svojih podataka iz naših baza podataka, podatke možemo izbrisati i ranije, osim podataka na računu, koji prema zakonu ne smeju biti izbrisani i davaoc ih mora čuvati 5 godina.

Podaci u Google Analyticsu se brišu nakon 26 meseci.

Obrada ličnih podataka na temelju ugovora

Korišćenjem web stranice svesni ste da davaoc usluga može poveriti vaše osobne podatke drugim ugovornim obrađivačima koji podatke mogu obrađivati isključivo u ime davaoca i u granicama ovlašćenja davaoca. Firma sarađuje sa sledećim ugovornim obrađivačima:

• Tiskara (Copigraf Faganelj d.o.o.)

• Provajder slanja elektronskih poruka (Zoho Mail)

• Provajder internet rešenja za oglašavanje (npr. Facebook, Google)

Vaša nam privatnost puno znači, tako da provajder nikada neće prosleđivati vaše lične podatke neovlašćenim trećim stranama, provajder odabira samo proverene obrađivače ugovora koji imaju softver reguliran u skladu s GDPR-om. Korisnici ne šalju lične podatke u treće zemlje, izvan EU, osim u SAD. Svi ugovorni procesori u SAD-u dio su udruženja Privacy Shield.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka i kontakt osobom

U skladu sa člancima 15., 16., 17., 18., 20. i 21. Opšte uredbe EU o zaštiti podataka, imate pravo dobiti podatke o svojim ličnim podacima sačuvanim kod nas, pravo na ispravak i dopunu podataka, pravo na brisanje podataka, pravo na ograničenje obrade podataka, pravo na odbijanje i pravo na prenos podataka.

Listu podataka koje čuvamo možete zatražiti putem e-pošte na info@two-little-dots.com ili u pisanom obliku na adresu kompanije (Urška Biberović, Peter Rosegger Straße 33, 8053 Graz, Österreich; sa naznakom za two little dots ). Takođe možete poslati zahtev za brisanje ili promenu podataka na spomenutu adresu e-pošte.

Za više informacija o obradi podataka i dodatna pitanja možete se obratiti predstavniku naše kompanije, a to je Urška Biberović, putem gore spomenute e-pošte ili pismenim zahtevom na gore spomenutu adresu kompanije.

Datum poslednje promene obaveštenja o privatnosti: 13.08.2020