Uslovi korišćenja

Svaki kupac i korisnik web stranice dužan je upoznati se sa uslovima korišćenja i kupovine.

Cene proizvoda

Cene proizvoda na www.two-little-dots.com izražene su u evrima (EUR) i ne uključuju PDV. Cene i svi popusti vrede na dan naručivanja. Cene ne uključuju dostavu.

Cena za kupovinu proizvoda i cena troškova slanja jasno su vidljivi prilikom narudžbe i na računu koji je kupac dobio prilikom kupovine knjige.

Fotografija i stvarni izgled predmeta mogu se razlikovati.

Za svaku obavljenu kupovinu izdajemo račun u skladu sa zakonom. Računi se šalju elektronskim putem.

Načini plaćanja

Za narudžbe nudimo dva načina plaćanja:

UPLATA NA RAČUN:

Kupac može da uplati otkupninu (cenu knjige / a i troškove poštarine) na tekući račun od prodavca na temelju predračuna.

PAY PAL:

Omogućujemo i plaćanje putem Pay Pala. Kada izaberete plaćanje putem Pay Pala, bićete preusmereni na Pay Pal stranicu. Da biste izvršili plaćanje, morate da budete registrovani korisnik Pay Pala i imati jednu od sledećih kreditnih kartica: VISA, Mastercard, American Express. Kupovina je 100% sigurna, jer samo Pay Pal ima podatke o vašem računu.

Dostava

Dostavu za two little dots vrši GLS d.o.o. (Slovenija) i Post AT (Austrija).

Prodavac predaje paket sa knjigom ili knjigama dostavnoj službi kompanije GLS d.o.o. ili Post AT, koji dostavlja pakete svakog radnog dana između 8:00 i 16:00. Dostavljač nije dužan da čeka kupca na dogovorenoj adresi, ako kupac nije dostupan u dogovoreno vreme. Ako prvi pokušaj isporuke nije uspešan, može se ugovoriti ponovna isporuka.

Ako se utvrdi da se roba ne može isporučiti u dogovorenom roku, prodavac mora obavestiti kupca putem e-pošte ili telefona.

Narudžba

Klikom na dugme Naruči nakon popunjavanja svih obaveznih polja obrasca za narudžbu, kupac uspešno ispunjava narudžbu i na e-adresu dobija potvrdu o uspešno izvršenoj narudžbi.

Pre slanja narudžbe kupac se upoznaje i slaže sa uslovima poslovanja između prodavca i kupca.

Prodavac u sistemu e-trgovine nije odgovoran za bilo kakav gubitak nastao prekidom, izmenom, uklanjanjem ili nedostupnošću usluga e-trgovine.

Otkaz narudžbe

Nakon predaje narudžbe, kupac e-poštom dobija obaveštenje da je narudžba prihvaćena. U njemu su navedeni proizvodi i količine koje je kupac odabrao. Prihvaćene narudžbe smatraju se neopozivima i izvršiće se. Ako želite odustati od narudžbe, obavestite nas najkasnije 6 sati nakon narudžbe na e-mail info@two-little-dots.com.

Pravo odustajanja od kupovine, povraćaj robe

Kupac ima pravo odustati od ugovora u roku od četrnaest (14) dana od prijema robe. Povlačenje mora biti pismeno prijavljeno na info@two-little-dots.com. Datum slanja e-pošte smatra se pravosnažnom obavesti o otkazivanju.

Primljena roba se mora prodavcu vratiti neoštećena, u istom stanju i u istoj količini u roku od četrnaest (14) dana nakon što ste obavestili prodavca o odustajanju od ugovora. Povraćaj primljene robe u roku za odustajanje od ugovora smatra se obaveštenjem o odustajanju od ugovora. Roba se mora vratiti u stanju u kojem je isporučena Urški Biberović, Peter Rosegger Straße 33/15, 8053 Graz, Österreich.

Jedini trošak koji snosi kupac u vezi sa povlačenjem je trošak vraćanja robe. Prodavac nije obvezan prihvatiti pošiljke koje ne zadovoljavaju opšte uslove poslovanja.

Po primanju neiskorišćene, neoštećene robe u istoj količini, vratićemo izvršene uplate najkasnije četrnaest (14) dana nakon prijema robe. Prilikom vraćanja robe takođe je potrebno poslati račun za robu, lične podatke i tekući račun na koji želite da se uplata izvrši.

Pravo odbijanja usluge

Prodavac zadržava pravo da proizvode ne isporuči u specijalnim slučajevima. Prodavac ima pravo otkazati narudžbu ako telefonom ili e-poštom ne dobije potvrdu kupovine od kupca. Prodavac je dužan obavestiti kupca o odustajanju od isporuke e-poštom ili telefonom. Ako kupac nije dostavio tačne lične podatke, prodavac ga nije dužan obavestiti.

Prodavac neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak nastali kao rezultat neizvršenja ili kašnjenja u izvršenju bilo koje obveze koja može proizaći iz događaja ili okolnosti izvan kontrole prodavca.